top of page

Löneservice

Dimmig blå horisont med öppet hav och ö i dimman

En egen löneavdelning

Låt våra specialister sköta hela er löneadministration. Vi hanterar era uppgifter konfidentiellt, enligt era krav och enligt gällande lag. Med Unexa som partner för företagets lönehantering säkerställer ni att rätt lön betalas ut i rätt tid.

Dimmig blå horisont med öppet hav och ö i dimman

Du som arbetsgivare har ett ansvar att betala ut löner och annan ersättning på rätt sätt. Mycket tid går till lönehanteringen med frågor om övertid, semester, sjukdom, reseräkningar, representation, utlägg och olika former av kollektivavtal. Det är därför viktigt med tillgång till rätt kompetens och en fungerande löneadministration som oftast innebär en onödigt hög fast kostnad för företaget. Lönefunktionen är dessutom sårbar och drabbad av bemanningsproblem. Vi hjälper dig att hålla koll, tillsammans ser vi till att era löneutbetalningar görs i tid och enligt de krav som ställs.  

Löneprocessen

Affärsmöte

Inledande samtal

Vi kommer överens om

 viktiga datum:
 

 • Inlämningsdag för underlag 

 • Dag för preliminär lönelista

 • Sista justeringsdag

 • Sista dag för ev bankfil

 • Utbetalningsdag

 • Rapporteringsdag

Affärsmöte

Förändringar

Förändringar sedan föregående månad rapporteras in till oss.

vi ser över händelser som tex:

 • Ändringar i anställningsavtal

 • Avslut

 • Ledighetsansökningar

Checklista

Granskning

Unexa går igenom samtliga löner för att kontrollera att allt är rätt:

Unexa utför exempelvis

 • Kontroll av värden

 • Behörighetsprövning av underlag

 • Kontroll mot kollektivavtal

 • Kontroll mot kostnadställen

United States Court House

Rapporter

Unexa skapar underlag för diverse rapporter och ser till att lämna in till myndigheterna.

Vi tar fram b.la 

 • Pensionsunderlag

 • Bokföringsunderlag

 • Skattedeklarationer

 • Semesterskuldlista

Sociala nätverk koncept

Val av försystem

Tillsammans med er hittar vi ett lämpligt försystem där ditt företag rapporterar löpande sin tid.

Vi kan också presentera andra upplägg om ni redan har ett system ni vill behålla när ni outsourcar.

Med hjälp av en touch telefon

Inrapportering

Inrapportering av händelser

 • Friskvård

 • Bonusar

 • Förmåner

  Inläsning från försytem

 • Kvittohantering

 • Utläggshantering

 • Reseräkning

Analysera Numbers

Preliminär lönelista

Unexa skickar ut en preliminär lönelista för godkännande.

Så länge lönelistan inte har blivit godkänd kan ändringar göras. Unexa skickar ut en ny lönelista för godkännande.

 

Vi går igenom med er vilka kontroller som bör göras av er.   

tangentbord

Implementering

Vi påbörjar arbetet med att registrera in de anställda och skickar ut inloggningsuppgifter.

 

Vi gör det enkelt för personalen att rapportera in sin tid och sina avvikelser.

Gummi-stämpel-med-Handtag

Attest

Kontroll och attest av data i försystemet för bearbetning av Unexa.

Ni kan på ett överskådligt sätt granska sjukfrånvaro, övertid, semesterdagar och utlägg.

mynt

Utbetalning

När lönerna är godkända skapas lönefiler som  löneansvarig på ert företag eller en Unexa konsult via fullmakt lägger in på banken.

 

I samband med detta skickas lönespecifikationer ut till alla anställda. 

Inzoomad bild genom vattenytan på klart vatten med rörelse vid ytan.

Pensionsadministration

Lönespecifikationer

Bokföringsunderlag

Skattedeklaration

Kontrolluppgifter

Företagsnamn "Unexa Löneservice" med företagslogga i svart och orange

Behöver ni hjälp med löneoutsourcing ?
Kontakta oss idag för ett kostnadsförslag.

Tack! Meddelandet är skickat.

bottom of page