Ekonomifunktion

Grunden för bra rådgivning och framgångsrika beslut är en välskött redovisning. Vi hanterar hela den grundläggande redovisningen, bokföring, deklarationer, bokslut, årsredovisning, lönehantering och rapporteringar. En ekonomikonsult blir er kontaktperson och hjälper er med löpande ekonomifrågor, ni får en nyckelfärdig och erfaren ekonomiavdelning. 

Löneservice

Låt våra specialister sköta hela er löneadministration. Vi hanterar era uppgifter konfidentiellt, enligt era krav och enligt gällande lag. Med Unexa som partner för företagets lönehantering säkerställer ni att rätt lön betalas ut i rätt tid.

Digitala tjänster

Vi presenterar all den informationen du behöver på ett överskådligt sätt. Logga in och få tillgång till attestflöden, arkiv, rapporter, tidrapportering, fakturering och redovisning. Få råd och stöd genom hela automatiserings och digitaliseringsprocessen. Tillsammans arbetar vi fram en digitaliseringsplan för er redovisning.     

Våra tjänster

Ekonomifunktion

 • Bokföring

 • Årsredovisningar

 • Deklarationer

 • Årsbokslut/delårsbokslut

 • Analys & Rapportering

 • Bolagsbildningar

 • Skatt och ägarplanering

 • Ekonomistyrning

 • Affärsutveckling

 • Ledning & styrelsearbete

 • Bolagsbildningar

Löneservice

 • Reseräkningar

 • Utläggsredovisning

 • Förmånsbilar

 • Pensionsadministration

 • Lönespecifikationer

 • Skattedeklaration

 • Bokföringsunderlag
   

 • Skalbara tjänster
   

 • Rapportering och attest

Digitala tjänster

 • Attestflöden

 • Arkivering

 • Automatisk tolkning

 • Rapportering

 • Tidrapportering

 • E-fakturering

 • Scanning